Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Bilant anul 2023

Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite – anexa 1.4, actualizata la data de 31.10.2023

Calculul gradului de indatorare, anexa 1.3 actualizata la data de 31.10.2023

Registrul datoriei publice locale si registrul garantiilor locale, actualizat la data de 31.10.2023

Anexa nr. 3 – Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.10.2023

Bilantul contabil incheiat la data de 30.09.2023

Bilantul contabil incheiat la data de 30.06.2023

Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite – anexa 1.4, actualizata la data de 30.06.2023

Calculul gradului de indatorare, anexa 1.3 actualizata la data de 30.06.2023

Registrul datoriei publice locale, actualizat la data de 30.06.2023

Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.06.2023

Anexa nr. 3 – Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.06.2023

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor nr. 7600/22.06.2023 prin care s-a autorizat Municipiului Husi contractarea unui imprumut din venituri din privatizare in valoare de 4.000.000 lei, destinat finantarii cheltuielilor neeligibile necesare derularii proiectelor finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020

Fila nr. 8 din registrul datoriei publice locale respectiv cel al garantiilor locale in care sunt prezentate: valoarea finantarii rambursabile contractate (4.000.000 lei), dobanda perceputa, comisioane.

Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite – anexa 1.4, actualizata la data de 31.03.2023

Calculul gradului de indatorare, anexa 1.3 actualizata la data de 31.03.2023

Registrul datoriei publice locale, actualizat la data de 31.03.2023

Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.03.2023

Anexa nr. 3 – Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.03.2023

Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite – anexa 1.4, actualizata la data de 31.12.2022

Calculul gradului de indatorare, anexa 1.3 actualizata la data de 31.12.2022

Registrul datoriei publice locale, actualizat la data de 31.12.2022

Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.12.2022

Anexa nr. 3 – Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2022

Bilantul contabil incheiat la data de 31.03.2023

Bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2022