Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Compartimentul Agricol si Cadastru – Informatii de interes public anul 2023

– Urmare a publicarii in Monitorul Oficial nr. 416/15.05.2023 a Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii rurale nr. 188/12.05.2023, privind modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului agriculturii  şi dezvoltării rurale în domeniul agriculturii, va comunicam faptul, ca perioada de inregistrare a operatorilor/grupurilor de operatori in agricultura ecologica a fost prelungita pana cel tarziu la data de 9 iunie 2023 inclusiv.
– ORDIN  nr. 188 din 12 mai 2023privind modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului agriculturii  şi dezvoltării rurale în domeniul agriculturii
Ordinul nr. 185/10.05.2023 – privind aprobarea Codului de conduita al utilizatorului profesionist de produse de protectie a plantelor si al apicultorului.
Informare privind ajutoarele de minimis pentru sustinerea productiilor de usturoi si cartofi consum
Proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole au obligatia sa desfasoare lucrari de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia, pentru evitarea instalarii si raspandirii vegetatiei adventive invazive si eliminarea ei in cazul prezentei pe terenurile intravilane sau extravilane.
Informare cu privire la unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide.
Informarea producatorilor de cartofi care solicita eliberarea atestatului de producator.
Măsuri suplimentare de prevenire a apariției si raspandirii gripei aviare la păsările domestice din gospodăriile populației
Informare confirmare caz pesta porcina africana la porci domestici din localitatea Baltateni, comuna Bacani
Informare confirmare caz pesta porcina africana la porcii mistreti din Fondul de Vanatoare 3 Dumesti, apartinand Ocolului Silvic Cetatuia
Informare privind eliberarea adeverintelor necesare la APIA la depunerea cererilor de plata pentru anul 2023
ANUNT – privind inscrierea datelor  in Registrul Agricol din raza UAT Husi
Informare privind programul de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate pentru anul 2023
ANUNT – confirmare pesta porcina africana la porcii misteri din Fondul de Vanatoare 30 Siscani