Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Directia Urbanism – Anunturi publice 2023

Anunt privind inchirierea prin licitatie publica a 9 terenuri, apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situate in Husi, conform O.U.G. 57/2019 si prezentate in HCL nr. 48/31.01.2023.

Cetatenii interesati in obtinerea unei locuinte din fondul ANL, sunt rugati, sa completeze dosarul cu actele necesare conform Anexei atasata, pana pe data de 06.03.2023. Cererile celor care nu au depus toate actele pana la data specificata anterior, vor fi respinse. – Anexa – Lista cu actele necesare care vor fi prezentate de solicitanti impreuna cu cererea de atribuire a unei locuinte ANL

ANUNT – In atentia persoanelor ce au depus dosare in vederea obtinerii unui lot de teren pentru construirea unei locuinte