Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Dispozitii emise de Primarul Municipiului Husi – 2015

- Dispozitia nr. 861 - privind actualizarea Structurii de securitate.
- Dispozitia nr. 813 - pentru aprobarea rezultatului obtinut de managerul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi, in urma evaluarii anuale a managerului.
- Dispozitia nr. 797 - pentru modificarea Dispozitiei Primarului Municipiului Husi nr. 762 din 14.04.2015.
- Dispozitia nr. 786 - privind desemnarea persoanelor responsabile cu exercitarea atributiilor ce revin primariilor pentru aplicarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol.
- Dispozitia nr. 762 - privind organizarea evaluarii anuale a managerului Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi.
- Dispozitia nr. 717 - privind aprobarea Normelor metodologice specifice exercitarii activitatii de audit public intern in cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi.
- Dispozitia nr. 628 - privind constituirea Comisiei de evaluare si Comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipala "Mihai Ralea" Husi - institutie publica din subordinea Consiliului Locala al municipiului Husi.
- Dispozitia nr. 627 - privind constituirea Comisiei de evaluare si Comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi - institutie publica din subordinea Consiliului Locala al municipiului Husi.
- Dispozitia nr. 2004 - privind reactualizarea nomenclatorului dosarelor aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si al serviciilor publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi
- Dispozitia nr. 1893 - privind reorganizarea Comisiei pentru Probleme de Aparare la nivelul municipiului Husi
- Dispozitia nr. 1858 - privind modificarea Dispozitiei nr. 1548 din 31.08.2015 privind desemnarea persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul electoral
- Dispozitia nr. 1838 - privind reorganizarea Comandamentului local pentru deszapezire si combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarna si atributiile acestuia la nivelul Municipiului Husi
- Dispozitia nr. 1548 - privind desemnarea persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul electoral
- Dispozitia nr. 1390 - privind desemnarea persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul electoral
- Dispozitia nr. 1053 - pentru modificarea Dispozitiei nr. 1049 din 26.06.2015 privind constituirea Comisiei de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole produse pe raza municipiului Husi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile
- Dispozitia nr. 1049 - privind constituirea Comisiei de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole produse pe raza municipiului Husi, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile
- Dispozitia nr. 1036 - pentru modificarea Dispozitiei nr. 995 din 14 august 2013 privind constituirea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, a Centrului Operativ cu Activitate Temporara si atributiile acestora la nivelul Municipiului Husi
- Dispozitia nr. 955 - privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din serviciile si institutiile publice fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al Municipiului Husi.
- Dispozitia nr. 954  - privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara (ROI) al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si al serviciilor si institutiilor publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al Municipiului Husi.
- Dispozitia nr. 904 - privind imputernicirea doamnei Calinescu Teodora, sef serviciu in cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala.
- Dispozitia nr. 2111 - privind virarea de credite pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare in cadrul prevederilor bugetare aprobate in bugetul local pe anul 2015
- Dispozitia nr. 1032 - privind modificarea trimestrialitatii unor prevederi bugetare pe capitole de cheltuieli ale bugetului local