Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 02 August 2012

HOTARAREA Nr. 32 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna august 2012
HOTARAREA Nr. 33 - privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.58/18.03.2011 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare catre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. - HUSI
HOTARAREA Nr. 34 - privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.109 din 28.04.2011 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii si a contractului de prestari servicii pentru amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi
HOTARAREA Nr. 35 - privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare ape uzate,practicate incepand cu data de 01.09.2012,de catre SC AQUAVAS SA VASLUI - SUCURSALA HUSI
HOTARAREA Nr. 36 - privind constituirea Comisiei de negociere a pretului si a conditiilor de vanzare-cumparare a instalatiilor de iluminat public din gestiunea S.C. EON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. de catre Municipiul Husi
HOTARAREA Nr. 37 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 833 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului destinata cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile: Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane, Crearea unui centru consultativ pentru cetatenii municipiului Husi si Actiuni de Marketing si publicitate pentru promovarea produselor turistice specific zonei Husi, judetul Vaslui - Anexa