Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 02 Februarie 2023

HOTARÂREA NR.57 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru o perioada de 3 luni de zile, respectiv luna februarie 2023, luna martie 2023, luna aprilie 2023
HOTARÂREA NR.58 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 – 2024 pentru obiectivul „Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane- SMIS 2014+:125731” (Anexe)
HOTARÂREA NR.59 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2024 pentru obiectivul Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Obiectiv Specific - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari(Anexe)
HOTARÂREA NR.60 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor - tronson II din Municipiul Husi” (Anexe)
HOTARÂREA NR.61 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” cod SMIS 123567 in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 (Anexe)
HOTARÂREA NR.62 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi”(Anexe)
HOTARÂREA NR.63 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023”.(Anexe)
HOTARÂREA NR.64 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167(Anexe)
HOTARÂREA NR.65 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul de investitii «Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Husi, judetul Vaslui›› (Anexe)
HOTARÂREA NR.66 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta” – Cod SMIS 142240 (Anexe)
HOTARÂREA NR.67 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1” - Cod SMIS 138389 (Anexe)
HOTARÂREA NR.68 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din Municipiul Husi, judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1” (Anexe)
HOTARÂREA NR.69 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, in cadrul Primariei Municipiului Husi”, cod SIPOCA 829 / cod SMIS 136134 accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru regiuni mai putin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” – Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP (Anexe)
HOTARÂREA NR.70 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru Corp cladire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi, a carui finantare este accesata in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, prioritate de investitii 10.1 investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobândirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, obiectiv specific 10.2 Cresterea gradului de participare la invatamântul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii – cod SMIS 122165 (Anexe)
HOTARÂREA NR.71 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 – 2025 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi” (contributie locala).(Anexe)
HOTARÂREA NR.72 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei si legatura cu strada Dr. Corneliu Adamesteanu din Municipiul Husi, Judetul Vaslui ” (Anexe)
HOTARÂREA NR.73 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 (Anexe)
HOTARÂREA NR.74 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2025 pentru obiectivul “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Husi” finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01 (Anexe)
HOTARÂREA NR.75 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul “Proiect Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” finantat de MDLPA prin PNRR - Componenta 10 - Fond Local - COD C10-12-195 (Anexe)
HOTARÂREA NR.76 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul “Cresterea Eficientei energetice a Infrastructurii de iluminat public in Municipiul Husi”(Anexe)
HOTARÂREA NR.77 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239 ”(Anexe)
HOTARÂREA NR.78 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul de investitii <>(Anexe)
HOTARÂREA NR.79 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” (Anexe)
HOTARÂREA NR.80 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” (Anexe)
HOTARÂREA NR.81 - privind includerea in bugetul local a sumei de 17.742,50 lei, reprezentand cotizatia de membru al Asociatiei Municipiilor din România, datorata de municipiul Husi, judetul Vaslui, pentru anul 2023
HOTARÂREA NR.82 - privind aprobarea repartizarii sumei de 50,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi
HOTARÂREA NR.83 - privind constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al Municipiului Husi in suma de 20,3 mii lei
HOTARÂREA NR.84 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3925,39 mii lei inregistrat la 31.12.2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2023
HOTARÂREA NR.85 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 2.540,14 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2022
HOTARÂREA NR.86 - privind adoptarea bugetului local pe anul 2023 si estimat pentru anii 2024-2026 (Anexe)
HOTARÂREA NR.87 - privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si estimat pentru anii 2024 - 2026 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii(Anexe)
HOTARÂREA NR.88 - privind infiintarea unitatii de invatamânt cu personalitate juridica - „CRESA MUNICIPIULUI HUSI”, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi, prin reorganizarea Cresei din Municipiul Husi (Anexe)