Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 03 August 2016

Hotararea nr. 23 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna august 2016
Hotararea nr. 24 - privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre S.C. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A, asupra unor terenuri in suprafata totala de 19 mp, pentru executarea lucrarii “Imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PT 38 Husi, judetul Vaslui“ - (Anexa)
Hotararea nr. 25 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Executie lucrari de utilitati si sistematizare verticala locuinte ANL municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 26 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru utilitati la obiectivul de lucrari ‹‹Asigurarea unui proces  educational competitiv prin creare Campus Colegiul National “Cuza Voda” Husi » - (Anexa)
Hotararea nr. 27 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice “Dotari functionare Campus Scolar Cuza Voda Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 28 - pentru modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 49 din 18 februarie 2016 privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 495.850 lei reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Husi in cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 29 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2016-2017 pentru « Program reparatii strazi in Municipiul Husi pentru anul 2016» - (Anexa)
Hotararea nr. 30 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, si bugetului creditelor interne incheiata la data de 30.06.2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 31 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 333,3 mii lei reprezentand venituri proprii buget local - etapa august 2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 32 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa august 2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 33 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru aprobarea participarii UAT Municipiul Husi in parteneriatul initiat de Fundatia Star of Hope Romania si realizarea de documentatii in vederea accesarii de finantari in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare; Prioritatea de investitii 9.II Integrarea socio-economoica a comunitatilor marginalizate; Obiectiv specific 4.2: Reducerea numarului persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de masuri integrate
Hotararea nr. 34 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi
Hotararea nr. 35 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Comisia de concurs si Comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi
Hotararea nr. 36 - privind desemnarea domnului LEON GICA manager interimar la Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi
Hotararea nr. 37 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)