Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 06 Iunie 2014

Hotararea nr. 95 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iunie 2014
Hotararea nr. 96 - pentru aprobarea proiectului “ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCATIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NATIONAL « CUZA VODA » HUSI”,Axa prioritara 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua si a cheltuielilor aferente acestuia
Hotararea nr. 97 - privind aprobarea platii sumei de 96.307 lei reprezentand obligatii fiscale suplimentare stabilite potrivit Deciziei de impunere nr. F-VS 62/16.09.2013 emisa de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui
Hotararea nr. 98 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.218 /14.09.2010 pentru modificarea valorii contributiei proprii din valoarea eligibila a proiectului “Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane” prevazuta la art.2 din Hotararea Consiliului Local Husi nr.87/2009 si pentru aprobarea valorii totale a proiectului - (Anexa)
Hotararea nr. 99 - privind aprobarea includerii in buget a sumei de 86,8 mii lei in vederea intocmirii documentatiei cadastrale a strazilor din proiectul “Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane” COD SMIS 12183
Hotararea nr. 100 - privind aprobarea dezmembrarii unor imobile – teren (drumuri), apartinand domeniului public al municipiului Husi - (Anexa)