Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 07 Ianuarie 2011

HOTARAREA Nr. 01- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna ianuarie 2011
HOTARAREA Nr. 02- privind aprobarea preluarii serviciului public de alimentare cu energie termica impreuna cu infrastructura aferenta serviciului, apartinand Municipiului Husi, de la SC "GOSCOMLOC" SA HUSI
HOTARAREA Nr. 03- privind aprobarea predarii infrastructurii aferenta serviciului public de alimentare cu energie termica apartinand Municipiului Husi, catre operatorul local SC "URBANCALOR" SRL HUSI
HOTARAREA Nr. 04- privind aprobarea predarii infrastructurii aferenta serviciului de alimentare cu apa si canalizare, apartinand municipiului Husi, catre S.C "AQUAVAS" S.A VASLUI
HOTARAREA Nr. 05- privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC URBANCALOR SRL si aprobarea contractului de mandat al acestuia
HOTARAREA Nr. 06- privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.11 din 29 ianuarie 2009 privind desemnarea mandatarului autoritatilor administratiei publice locale ale municipiului Husi in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Goscomloc S.A. Husi, aprobarea contractului de mandat al acestuia si desemnarea membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Goscomloc S.A. Husi
HOTARAREA Nr. 07- privind mandatarea reprezentantului autoritatilor administratiei publice locale in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala Goscomloc S.A. Husi pentru incheierea unui contract de comodat