Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 07 Mai 2020

Hotararea nr. 209 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna mai 2020
Hotararea nr. 210 - privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila “Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe Planul de mobilitate urbana durabila” cod SMIS 123567, accesat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, , Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusive promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila “., pentru apelul de proiecte POR/2017/3/3.2./1/7 regiuni - (Anexa)
Hotararea nr. 211 -  privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 - (Anexa)
Hotararea nr. 212 - privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 250.000 lei reprezentând contributia pentru asigurarea cheltuielilor de functionare ale Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
Hotararea nr. 213 - privind rectificarea bugetului local etapa mai 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 214 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa mai 2020 - (Anexa)