Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 07 Martie 2018

Hotararea nr. 78 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna martie 2018
Hotararea nr. 79 - Privind aprobarea valorii proiectului, a bugetului acestuia si a contributiei proprii a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi la proiectul “Implementarea unui sistem de management al performantei si calitatii in Primaria municipiului Husi, judetul Vaslui” codul MY SMIS 120630, depus in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa; Axa prioritara 2- Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente; Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014 – 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 80 - privind acordul de achizitii de bunuri si lucrari de alimentare cu apa si de canalizare finantate din fondul de dezvoltare aferenta anului 2017 al operatorului de apa si canal SC “AQUAVAS” SA VASLUI – sucursala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 81 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Lucrari de reabilitare retele apa- canal in municipiul Husi”- (Anexa)
Hotararea nr. 82 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 414,75 mii lei reprezentand sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 83 - pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor depuse in vederea obtinerii unei locuinte ANL - (Anexa)
Hotararea nr. 84 - privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, in regim de inchirere tip A.N.L, intocmite in baza listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 83 din 07.03.2018 - (Anexa)