Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 08 Decembrie 2014

Hotararea nr. 220 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna decembrie 2014
Hotararea nr. 221 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii strazi din municipiul Husi distruse in urma calamitatilor naturale”, aprobati prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.178 din 10.10.2014 - (Anexe)
Hotararea nr. 222 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Lucrari de instalare sistem de detectie si protectie impotriva incendiilor la Hala Agroalimentara Husi” - (Anexe)
Hotararea nr. 223 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.04 din 30.01.2014 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi in anul financiar 2014 - (Anexe)
Hotararea nr. 224 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCATIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NATIONAL «CUZA VODA» HUSI”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si bugetului revizuit al acestuia - (Anexe)
Hotararea nr. 225 - privind aprobarea proiectului ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCATIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NATIONAL «CUZA VODA» HUSI, Axa prioritara 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua si a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr. 226 - privind rectificarea bugetului local - etapa decembrie 2014 -(Anexe)
Hotararea nr. 227 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa decembrie 2014 - (Anexe)