Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 08 Decembrie 2023

HOTARAREA NR.485 - privind aprobarea implementarii etapei a II a, a proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ SMIS 122165 in cadrul Programul Regional Nord Est 2021-2027, in scopul finalizarii integrale, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens (cofinantare, cheltuieli neeligibile) - (Anexa)
HOTARAREA NR.486 - privind aprobarea implementarii etapei a II a, a proiectului “Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane” cod SMIS 125731 in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027, in scopul finalizarii integrale, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens (cofinantare, cheltuieli neeligibile) - (Anexa)
HOTARAREA NR.487 - privind aprobarea implementarii etapei a II a, a proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” cod SMIS 123567 in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027, in scopul finalizarii integrale, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens (cofinantare, cheltuieli neeligibile) - (Anexa)
HOTARAREA NR.488 - privind aprobarea implementarii etapei a II a, a proiectului “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 in cadrul Programului Regional Nord Est 2021 - 2027, in scopul finalizarii integrale, precum si sustinerea cheltuielilor necesare in acest sens (cofinantare, cheltuieli neeligibile) - (Anexa)
HOTARAREA NR.489 - privind aprobarea prelungirii duratei proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, finanțat în cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024 - (Anexa)
HOTARAREA NR.490 - privind aprobarea prelungirii duratei proiectului “Reabilitare dispensar Casa Ralea și înființarea unui Centru de recuperare medicală pentru adulți și copii” cod SMIS 142238, finanțat în cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024 - (Anexa)
HOTARAREA NR.491 - cu privire la aprobarea prelungirii duratei proiectului “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 153167 finanțat în cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2024 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.492 - cu privire la aprobarea prelungirii duratei proiectului “Construcția unui centru multi-funcțional în ZUM 3-Dric” cod SMIS 138482 finanțat în cadrul POR 2014-2020, în scopul finalizării acestuia din fonduri proprii până cel târziu la data de 31.12.2024 - (Anexa)
HOTARAREA NR.493 - privind aprobarea acordarii despagubirilor cofinantatorilor conductei de gaze naturale situate in str.Corni, municipiul Husi, jud.Vaslui, in valoare de 968,04 lei cu TVA, reprezentand cota-parte la investitia existenta (racord de gaze naturale in lungime de 11 m) si la extinderea conductei de distributie, a carei plata este necesara pentru racordarea cladirii Gradinita nr.8 Husi care face obiectul proiectului “Rest de executat-Construire Gradinita nr.8 - Husi” - (Anexa)
HOTARAREA NR.494 - privind alocarea sumei de 20.000 lei cu TVA, reprezentand un ajutor financiar pentru Parohia “Sfantul Ilie” Husi
HOTĂRÂREA NR.495 - privind rectificarea bugetului local -etapa decembrie 2023 - (Anexa)