Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Proiecte PNRR

Vremea

Weather Icon
Site Statistics
  • Today's visitors: 124
  • Today's page views: : 362
  • Total visitors : 27,657
  • Total page views: 64,331

Hotarari 08 Iulie 2015

Hotararea nr. 124 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iulie 2015
Hotararea nr. 125 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Realizare de retele de canalizare menajera strada Arion, in municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 126 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Realizare retea de canalizare menajera strada Erou Ursan, in municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 127 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Realizare de retele de canalizare menajera strada Gradinari, in municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 128 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Reparatii retea transport apa potabila, tronsonul Husi-Voloseni, in Municipiul Husi“  - (Anexa)
Hotararea nr. 129 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia “Imbracaminti bituminoase usoare – strada Calarasi (obiect 2) in Municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 130 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Inlocuire tamplarie corp cladire Scoala Mecanici – Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 131 - privind actualizarea programului de reparatii strazi in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 132 - privind aprobarea punerii in functiune provizorie si temporara a Statiilor de Pompare Ape uzate (SPAU) in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 133 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2015-2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 134 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2015-2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 135 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2015-2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 136 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 1015,1 mii lei reprezentand cote defalcate din impozit pe venit si subventii primite de la bugetul Consiliului Judetean pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate - (Anexa)
Hotararea nr. 137 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-etapa iulie 2015 - (Anexa)