Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Articole recente

Vremea

Weather Icon

Hotarari 10 August 2023

HOTĂRÂREA NR. 291 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile, respectiv luna august 2023, luna septembrie 2023, luna octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR.292 - privind aprobarea proiectului Sistem eHealth, integrat si interoperabil in cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian”Husi in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta- Componenta C7-Transformare digitala -Investitia I.3 Realizarea sistemului de eHealth si telemedicina, Investitia I1.3.3 Investitii in sistemele informatice si in infrastructura digitala a unitatilor sanitare publice, precum si a cheltuielilor legate de proiect (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.293 - privind avizarea Memorandumului referitor la ocuparea posturilor vacante si temporar vacante din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi(Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 294 - privind preluarea de la Fundatia Star of Hope Romania a unor spatii situate in imobilul Centrul Comunitar Integrat din strada Corni nr.79, Husi, judetul Vaslui (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.295 - privind darea in folosinta gratuita a unor spatii din imobilul C2 situat in strada Corni nr.79, Husi, judetul Vaslui, proprietatea municipiului Husi, apartinand domeniului public al municipiului Husi, catre Asociatia Centrul Diecezan Caritas (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.296 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Huși, județul Vaslui”(Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 297 - privind rectificarea bugetului local – etapa august 2023 (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.298 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa august 2023(Anexa)