Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 11 Septembrie 2020

Hotararea nr. 349 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna septembrie 2020
Hotararea nr. 350 - pentru aprobarea accesarii unor finantari europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020 pentru achizitionarea de echipamente din domeniul tehnologiei informatiei - IT mobile, respectiv tablete pentru uz scolar cu acces la internet, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice în mediu on-line si in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare pentru achizitia de echipamente de protectie medicala, dezinfectanti
Hotararea nr. 351 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Reparatii capitale garsoniera Soseaua Husi – Stanilesti bl.B.2, sc.C, et.3, ap.24, municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 352 - privind alocarea sumei de 35.468,75 lei fara TVA pentru obiectivul “Executare lucrari retea de canalizare menajera pe strada Crucii din municipiul Husi, jude?ul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 353 - privind alocarea sumei de 5.964,44 lei fara TVA pentru obiectivul “Reparatii curente trepte intrare si mutarea unui glassvand în interiorul Gradinitei cu Program Prelungit nr.7, strada Saca nr.1, municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 354 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 - (Anexa)
Hotararea nr. 355 - privind aprobarea majorarii capitalului social al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI
Hotararea nr. 356 - privind rectificarea bugetului local etapa septembrie 2020 - (Anexa)