Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 12 Decembrie 2022

HOTĂRÂREA NR.403 - privind aprobarea realizarii Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al UAT municipiul Husi, în vederea solicitarii unei finantari nerambursabile pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi
HOTĂRÂREA NR. 404 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.405 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023”. - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.406 - privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022, modificata si completata de Hotararea Consiliului Local nr. 258 din 12.07.2022 si Hotararea Consiliului Local nr. 353 din 27.10.2022
HOTĂRÂREA NR. 407 - privind rectificarea bugetului local -etapa decembrie 2022 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.408 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa decembrie 2022 - (Anexa)