Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 12 Februarie 2024

HOTĂRÂREA NR.40 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile, respectiv luna februarie 2024, luna martie 2024, luna aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR.41 - privind modificarea organigramei si a statului de functii ale personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Husi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.42 - privind alocarea sumei de 28.792,71 lei cu TVA, necesara pentru reparatii curente acoperis bloc ANL 1, sc.A, soseaua Husi-Stanilesti, din municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTĂRÂREA NR.43 - privind alocarea sumei de 16.108,20 lei cu TVA, necesara pentru procurarea si montarea a 33 de indicatoare rutiere “statie de autobuz”, in municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTĂRÂREA NR.44 - privind alocarea sumei de 39.760,78 lei cu TVA, necesara pentru reparatii curente acoperis bloc ANL 3, sc.A, soseaua Husi-Stanilesti, din municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTĂRÂREA NR.45 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în municipiul Huşi, judetul Vaslui" - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.46 - privind alocarea sumei de 728.090 lei fara TVA, necesara pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului “Baza sportiva tip 1, strada Ciprian Porumbescu nr.44, din municipiul Husi, judetul Vaslui”
HOTĂRÂREA NR.47 - privind preluarea de catre UAT Municipiul Husi de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului situate in municipiul Husi, strada General Teleman, nr.15 si 15B, bl.19, parter, judetul Vaslui - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.48 - privind darea în administrare a Cinematografului “Dacia“ Husi situat in municipiul Husi, strada General Teleman, nr.15 si nr.15 B, bl.19, parter, judetul Vaslui către Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi, de catre U.A.T. Municipiul Husi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.49 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Casei de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi, precum si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.50 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul de investitii „Reabilitare instalatie termica din cladirea centralei termice din cadrul Scolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Husi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.51 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul de investitii „Reabilitare “Casa Jenica Mitache”-Gradinita cu program normal nr.4 din Municipiul Husi, Jud.Vaslui” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.52 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2025 pentru obiectivul de investitii “Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.53 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2024 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.54 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.55 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.56 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 – 2024 pentru obiectivul „Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane- SMIS 2014+:125731” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.57 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.58 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta” – Cod SMIS 142240 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.59 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.60 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.61 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 – 2024 pentru obiectivul Proiect „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Huși” cod F-PNRR-Dotari-2023-1191 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.62 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect “BiblioHub Vaslui” -(Anexa)
HOTĂRÂREA NR.63 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1755 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi”, accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovarii, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice,Operatiunea B2; Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.64 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi” accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul Renovarii - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.65 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1572 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi” accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul Renovarii - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.66 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul “Proiect Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” finantat de MDLPA prin PNRR - Componenta 10 - Fond Local - COD C10-12-195 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.67 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 – 2026 pentru obiectivul Proiect C5-B2.1.a-1580 intitulat „Renovare energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi” accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Componenta 5 -Valul Renovării, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.68 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2025 pentru obiectivul “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.69 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 – 2026 pentru obiectivul de investiti „Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi”- Program National “Anghel Saligny” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.70 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui”. - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.71 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2025 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, Județul Vaslui” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.72 - privind aprobarea repartizarii sumei de 55,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi pentru anul 2024
HOTĂRÂREA NR.73 - privind constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Huşi în suma de 20,3 mii lei
HOTĂRÂREA NR.74 - privind includerea in bugetul local a sumei de 35.507,0 lei, reprezentand cotizația de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Huși, județul Vaslui, pentru anul 2024
HOTĂRÂREA NR.75 - privind adoptarea bugetului local pe anul 2024 si estimat pentru anii 2025-2027 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.76 - privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si estimat pentru anii 2025 - 2027 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.77 - privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2024 - (Anexa)