Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 12 Iulie 2022

Hotararea nr. 258 - privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022
Hotararea nr. 259 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric.2 si Dric.3 din Municipiul Husi, judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1” - (Anexa)
Hotararea nr. 260 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Proiect tip- Construire baza sportiva tip.1, strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 261 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia, Municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 262 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor - tronson II din Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 263 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 -2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 264 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Program reparatii strazi 2020-2021” - (Anexa)
Hotararea nr. 265 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Realizare retea cu apa potabila, canalizare menajera si SPAU – strada Sulfinei din Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 266 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada Fundatura Viticulturii din Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr.267 - privind rectificarea bugetului local -etapa iulie 2022 - (Anexa)