Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 13 August 2018

Hotararea nr. 233 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna august 2018.
Hotararea nr. 234 - privind aprobarea realizarii si depunerii de documentatii in vederea obtinerii unei finantari europene nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale; Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesiblitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii, pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” Husi.
Hotararea nr. 235 - privind acordarea unui mandat special expres reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriale a Municipiul Husi, in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti - judetul Vaslui, cu privire la aprobarea ajustarii tarifului unic la nivelul intregii arii de operare a SC"AQUAVAS" SA Vaslui