Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 14 Decembrie 2017

Hotararea nr. 297 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul «Program de reparatii strazi in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 298 - privind aprobarea creditelor de angajament definitive pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Modernizare strazi in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 299 - privind aprobarea creditelor de angajament definitive pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 -2018 pentru obiectivul de investitii «Alimentare cu apa potabila zona locuinte ANL de pe Soseaua Husi-Iasi nr.74 -76 din Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 300 - privind aprobarea creditelor de angajament definitive pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Executie lucrari de utilitati si sistematizare pe verticala ANL Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 301 - privind aprobarea creditelor de angajament definitive pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Reparatii Casa de Cultura “Alexandru Giugaru“ Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 302 - privind rectificarea bugetului local etapa decembrie 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 303 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa decembrie 2017 - (Anexa)