Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Proiecte PNRR

Vremea

Weather Icon
Site Statistics
  • Today's visitors: 148
  • Today's page views: : 429
  • Total visitors : 27,681
  • Total page views: 64,398

Hotarari 14 Decembrie 2017

Hotararea nr. 297 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul «Program de reparatii strazi in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 298 - privind aprobarea creditelor de angajament definitive pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Modernizare strazi in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 299 - privind aprobarea creditelor de angajament definitive pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 -2018 pentru obiectivul de investitii «Alimentare cu apa potabila zona locuinte ANL de pe Soseaua Husi-Iasi nr.74 -76 din Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 300 - privind aprobarea creditelor de angajament definitive pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Executie lucrari de utilitati si sistematizare pe verticala ANL Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 301 - privind aprobarea creditelor de angajament definitive pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Reparatii Casa de Cultura “Alexandru Giugaru“ Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 302 - privind rectificarea bugetului local etapa decembrie 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 303 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa decembrie 2017 - (Anexa)