Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 14 Mai 2021

Hotararea nr. 138 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru o perioada de 3 luni de zile, respectiv luna mai 2021, luna iunie 2021, luna iulie 2021
Hotararea nr. 139 - pentru aprobarea unui aviz de principiu in vederea accesarii unei finantari europene nerambursabile in cadrul Apelului de proiecte - Cod apel: POIM/935/9/1/ Cresterea sigurantei pacientilor în structuri spitalicesti publice, deschis in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare  2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, pentru Spitalul Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi
Hotararea nr. 140 - pentru aprobarea bugetului proiectului “A.C.C.E.P.T - ACTIUNI CONCRETE ÎN  COMUNITATE, EDUCATIE PENTRU TOTI” SMIS 139987, accesat în cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritara 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC - (Anexa)
Hotararea nr. 141 - pentru aprobarea  bugetului proiectului “SIS-HUSI - Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate Incluziva” SMIS  139988, accesat în cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa  Prioritara  5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii , Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC - (Anexa)
Hotararea nr. 142 - privind aprobarea proiectului "Achizitionarea de echipamente IT în vederea desfasurarii activitatilor scolare în contextul SARS-COV-2” SMIS 144153 si a cheltuielilor legate de proiect, accesat în cadrul Programului Operational Competitivitate, Axa prioritara 2- Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de Investitii 2c.-Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-învatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate, Obiectiv specific OS2.4-Cresterea gradului de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3-Îmbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sisteme în domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura-SECTIUNEA E-EDUCATIE - (Anexa)
Hotararea nr. 143 - privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi jud.Vaslui cod SMIS 138579, accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/1/OS 9.1  - (Anexa)