Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 14 Martie 2016

Hotararea nr. 78 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna martie 2016
Hotararea nr. 79 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrari de ”Reparatii jardiniere strada Sfintii Voievozi si Piata Tricolorului“ - (Anexa)
Hotararea nr. 80 - privind alocarea sumei de 10.800 lei pentru intocmirea unui Studiu de Solutie pentru obiectivul de lucrari “Locuinte ANL – 60 apartamente, Soseaua Husi- Iasi nr.74-76, municipiul Husi, judetul Vaslui”
Hotararea nr. 81 - privind aprobarea completarii listei Programului de reparatii strazi in municipiul Husi pentru anul 2016
Hotararea nr. 82 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2016-2017 pentru obiectivul de investitii «Reabilitare Strada Ion Cernatescu in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 83 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2016-2017 pentru obiectivul de investitii «Reabilitare Strada Melchisedec in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 84 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2016-2017 pentru «Program reparatii strazi in Municipiul Husi pentru anul 2016» - (Anexa)
Hotararea nr. 85 - privind aprobarea Notei de fundamentare in vederea efectuarii transferurilor in suma de 74.764,67 lei fara TVA catre SC “AQUAVAS” SA pentru cofinantarea obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui“ - (Anexa)
Hotararea nr. 86 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea de documentatii in vederea accesarii de finantari in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - “Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori”
Hotararea nr. 87 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 499,1 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA si venituri proprii buget local - (Anexa)
Hotararea nr. 88 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-etapa martie 2016 - (Anexa)