Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 14 Noiembrie 2008

HOTARIREA Nr.102 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna noiembrie 2008
HOTARIREA Nr.103 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 670 mii lei reprezentand subventii de la bugetul de stat si venituri proprii buget local
HOTARIREA Nr.104 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2009
HOTARIREA Nr.105 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2009
HOTARIREA Nr.106 - privind stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2009
HOTARIREA Nr.107 - privind suplimentarea numarului de asistenti personali pentru persoane cu handicap grav din municipiul Husi
HOTARIREA Nr.108 - privind aprobarea proiectului ce urmeaza a fi depus spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013, Axa III, Domeniul Major de Interventie 2, Operatiunea 1 "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", precum si a cheltuielilor legate de acesta, inclusiv a valorii sale totale si a cofinantarii proprii
HOTARIREA Nr.109 - privind aprobarea documentatiei tehnico- economice a obiectivului de investitii "Inlocuire tamplarie Scoala nr.2, municipiul Husi,judetul Vaslui"
HOTARIREA Nr.110 - privind revocarea dreptului de administrare a localului cladirii "Internat baieti" din str. Ioan Alexandru Anghelus, nr.12, acordat Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu prin hotararea Consiliului Local nr. 46/14.04.2005
HOTARIREA Nr.111 - privind modificarea pozitiei nr.326 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi
HOTARIREA Nr.112 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii terenului situat in municipiul Husi, str. Frunzelor nr. 7, proprietatea municipiului Husi, aflat in domeniul privat al municipiului Husi