Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 14 Noiembrie 2017

Hotararea nr. 266 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna noiembrie 2017
Hotararea nr. 267 - privind modificarea si completarea art. 1 alin(1) si alin(2) din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 255 din 31 octombrie 2017 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul I an scolar 2017-2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 268 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.226 din 28.09.2017 privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Instalatie stins incendiu Hala Agroalimentara Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 269 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.229 din 28.09.2017 privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 - 2018 pentru obiectivul de investitii «Alimentare cu apa potabila zona locuinte ANL de pe Soseaua Husi-Iasi nr.74 -76 din Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 270 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 -2018 pentru obiectivul «Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile în educatie,si formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobândirea de competente si învatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.2 Cresterea gradului de participare la învatamântul profesional si tehnic si învatare pe tot parcursul vietii, pentru reabilitarea /modernizarea si dotarea Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 271 - privind rectificarea bugetului local - etapa noiembrie 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 272 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa noiembrie 2017 - (Anexa)