Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 15 August 2008

HOTARIREA Nr.27 -Privind rectificarea bugetului local cu suma de 232 mii lei reprezentind veniturii proprii si subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
HOTARIREA Nr.28 -Privind alocarea sumei de 215.982 lei reprezentind contributia Consiliului Local al municipiului Husi la finantarea programului "Termoficarea 2006-2015 caldura si confort" aferent anului 2008
HOTARIREA Nr.29 -Privind stabilirea zonelor unitare de incalzire in perspectiva asigurarii unui mediu curat prin folosirea sistemului centralizat de distribuire a energiei termice pentru incalzire si apa calda
HOTARIREA Nr.30 -Privind modificarea anexei la Hotarirea Consiliului Local al municipiului Husi nr.31 din 23.02.2006 privind insusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti municipiului Husi din Proiectul "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, sistemului de canalizare si al statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui."
HOTARIREA Nr.31 -Privind aprobarea subprogramului Reabilitare sistem alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate in Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-Judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.32 -Privind aprobarea contractarii imprumutului in suma de 20.000 mii lei destinat finantarii obiectivului de investitii: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, judetul Vaslui, derulat in cadrul programului: "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pina la 50.000 locuitori" aprobat prin Legea 224/2007 si proiectul "Reabilitarea statiilor de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti" aprobat conform O.G. 40/2006.
HOTARIREA Nr.33 -Privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi.