Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 15 Decembrie 2020

Hotararea nr. 425 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna decembrie 2020
Hotararea nr. 426 - privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier local si vacantarea acestuia
Hotararea nr. 427 - privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ cod SMIS 122165, accesat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10- Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile în educatie, si formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobândirea de competente si învatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.2 Cresterea gradului de participare la învatamântul profesional si tehnic si învatare pe tot parcursul vietii, si a contributiei proprii - (Anexa)
Hotararea nr. 428 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea , modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru Corp cladire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi, a carui finantare este accesata în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 10 Îmbunatatirea infrastructurii educationale, prioritate de investitii 10.1 investitiile în educatie, si formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobândirea de competente si învatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, obiectiv specific 10.2 Cresterea gradului de participare la învatamântul profesional si tehnic si învatare pe tot parcursul vietii - (Anexa)
Hotararea nr. 429 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 -2021 pentru obiectivul «Cheltuieli postimplementare Proiect „Regenerarea Municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane”» - (Anexa)
Hotararea nr. 430 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2021 pentru obiectivul de investitii “Reparatii cladire Cabinet Stomatologic strada 1 Decembrie in Municipiul Husi ” - (Anexa)
Hotararea nr. 431 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 -2022 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 432 - privind rectificarea bugetului local etapa decembrie 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 433 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa decembrie 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 434 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi