Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 15 Ianuarie 2013

HOTARAREA Nr. 01 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna ianuarie 2013
HOTARAREA Nr. 02 - privind validarea mandatului de consilier localal domnului Virna Paul
HOTARAREA Nr. 03 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2013
HOTARAREA Nr. 04 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2013 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 05 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2013
HOTARAREA Nr. 06 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2013
HOTARAREA Nr. 07 - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2013 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
HOTARAREA Nr. 08 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 09 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2013
HOTARAREA Nr. 10 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2013 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si in patrimoniul Casei de Cultura Husi
HOTARAREA Nr. 11 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2013
HOTARAREA Nr. 12 - privind stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2013
HOTARAREA Nr. 13 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 630,12 mii lei inregistrat la 31.12.2012, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in vederea decontarii sumelor in cadrul proiectelor Regenerarea Municipiului Husi,prin modernizarea spatiilor publice urbane -Cod SMIS 12183 si Actiuni de marketing si publicitate pentru promovarea produselor turistice specifice zonei Husi, judetul Vaslui-Cod SMIS 29614
HOTARAREA Nr. 14 - privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2011 pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 2012