Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 16 Decembrie 2010

HOTARIREA Nr. 304- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Inlocuit conducta apa strada Eroilor municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 305- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Canalizare menajera strada Salcamului municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 306- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii Platforma betonata strada Eroilor municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 307- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Lucrari suplimentare reabilitare carosabil Aleea Scolii"
HOTARIREA Nr. 308- privind alocarea sumei de 50000 lei reprezentand sustinerea financiara din partea Consiliului Local Husi pentru realizarea obiectivului "Lucrari de renovare a Parohiei Romano Catolice Nasterea Sfintei Fecioare Maria din municipiul Husi".
HOTARIREA Nr. 309- privind rectificarea bugetului local cu suma de 1055,32 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA si subventii - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 310- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 311- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 312- privind aprobarea inchirierii spatiului in suprafata de 81,16 mp, situat in municipiul Husi, Bd.1 Mai, bl.25, sc.B, parter, judetul Vaslui, catre Partidul National Liberal - Organizatia Municipala Husi
HOTARIREA Nr. 313- privind aprobarea schimbarii destinatiei de dispecerat autogara in statie PECO si GLP, pentru obiectivul situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.12. bis.
HOTARIREA Nr. 314- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 20,30 mp situat in municipiul Husi, str.Meleti Istrati, nr.6, bl.23, sc.C, ap.31, judetul Vaslui