Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 16 Decembrie 2015

Hotararea nr. 253 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna decembrie 2015
Hotararea nr. 254 - privind rectificarea bugetului local etapa decembrie 2015 - (Anexe)
Hotararea nr. 255 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-etapa decembrie 2015 - (Anexe)
Hotararea nr. 256 - privind aprobarea includerii in lista de investitii pentru anul 2016 a proiectului “REGENERAREA MUNICIPIULUI HUSI PRIN MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE” Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-Centre urbane ,Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana si a cheltuielilor estimate  necesare finalizarii acestuia
Hotararea nr. 257 - privind aprobarea includerii in lista de investitii pentru anul 2016 a proiectului ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCATIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NATIONAL «CUZA VODA» HUSI, Axa prioritara 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale,Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua,  si a cheltuielilor estimate  necesare finalizarii acestuia
Hotararea nr. 258 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2015-2016,pentru obiectivul de investitii «Reabilitare corp cladire Stadion Municipal Husi» - (Anexe)