Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 17 Ianuarie 2020

Hotararea nr. 01 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna ianuarie 2020
Hotararea nr. 02 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 833,06 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2019
Hotararea nr. 03 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 391,08 mii lei inregistrat la 31.12.2019, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2020
Hotararea nr. 04 - privind majorarea valorii de inventar al strazilor cu suma de 882.482,33 lei urmare lucrarilor executate potrivit Contractelor de executie lucrari 8160,7364,6279 din anul 2016 si 23732 din anul 2017
Hotararea nr. 05 - pentru aprobarea participarii UAT MUNICIPIUL HUSI in calitatea de partener la Parteneriatul initiat de Centrul Diecezan Caritas Iasi, in calitate de lider de parteneriat, pentru accesarea proiectului: „SIS-HUSI – Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate Incluziva”, finantat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC -(Anexa)
Hotararea nr. 06 - pentru aprobarea participarii UAT MUNICIPIUL HUSI in calitatea de partener la Parteneriatul initiat de Centrul Diecezan Caritas Iasi, in calitate de lider de parteneriat , pentru accesarea proiectului : „A.C.C.E.P.T - ACTIUNI CONCRETE ÎN COMUNITATE, EDUCATIE PENTRU TOTI”, finantat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC -(Anexa)
Hotararea nr. 07 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ”Constructia unui centru multi-functional în în ZUM 3-Dric”, în vederea depunerii cererii de finantare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)(ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020 ) -(Anexa)
Hotararea nr. 08 - privind aprobarea proiectului Constructia unui centru multi-functional în ZUM 3-Dric si a valorii acestuia, în vederea depunerii cererii de finantare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)(ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020 ) -(Anexa)
Hotararea nr. 09 - privind aprobarea participarii UAT Municipiul Husi în calitate de lider la parteneriatul cu Centru Diecezan Caritas Iasi si Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi în vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul “Construc?ia unui centru multi-functional în în ZUM 3-Dric” , în vederea depunerii cererii de finantare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HU?I-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)(ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020 ) -(Anexa)
Hotararea nr. 10 - privind aprobarea proiectului de realizare a obiectivului de investitii “Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi jud.Vaslui” in vederea depunerii Cererii de finantare in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) (ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020) -(Anexa)
Hotararea nr. 11 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici ai investitiei pentru realizarea obiectivului de investitii “Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric3 din municipiul Husi jud.Vaslui” in vederea depunerii cererii de finatare in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) (ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020) -(Anexa)
Hotararea nr. 12 - privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei pentru realizarea obiectivului de investitii “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si înfiintarea unui Centru Multifunctional în ZUM 1” in vederea depunerii cererii de finatare in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) (ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020) -(Anexa)
Hotararea nr. 13 - privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si înfiintarea unui Centru Multifunctional în ZUM 1” si a valorii acestuia, in vederea depunerii cererii de finatare in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) (ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020) -(Anexa)
Hotararea nr. 14 - privind aprobarea participarii UAT Municipiul Husi in calitate de Lider de proiect /Partener1, la parteneriatul cu Centrul Diecezan Caritas Iasi, in calitate de Partener 2, in vederea depunerii cererii de finatare pentru proiectul cu titlul “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si înfiintarea unui Centru Multifunctional în ZUM 1” aferent apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1Axa prioritara 9–Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1–dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)(ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman –POCU- 2014-2020 ) -(Anexa)