Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 17 Iulie 2009

HOTARIREA Nr. 155 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iulie 2009
HOTARIREA Nr. 156 - privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului ing. Dragunoi Sandu
HOTARIREA Nr. 157 - privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Husi aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.1 din 23 iunie 2008
HOTARIREA Nr. 158 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Serban Gheorghe, membru PSD
HOTARIREA Nr. 159 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.7 din 3.07.2008 privind alegerea Comisiilor de specialitate
HOTARIREA Nr. 160 - privind rectificarea bugetului local etapa iulie 2009 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 161 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren, situat in intravilanul municipiului Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.74 si darii in folosinta gratuita catre ANL Bucuresti, a unui teren in suprafata de 4570 mp, necesar realizarii investitiei "Construire Locuinte ANL in regim de inchiriere - 60 apartamente"
HOTARIREA Nr. 162 - privind aprobarea PUZ - "Lotizare teren pentru locuinte sociale si introducere in intravilan, Husi, judetul Vaslui", extravilan Husi, beneficiar Primaria municipiului Husi si Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ
HOTARIREA Nr. 163 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 164 - privind darea in folosinta gratuita catre Episcopia Husilor a terenului in suprafata de 114178 mp si a constructiilor situate in Husi, strada M. Kogalniceanu nr.19, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 165 - privind aprobarea transferului serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara si asistenta medicala acordata in unitatile de invatamant, exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Husi, organizat ca serviciu public in subordinea Consiliului Local al municipiului Husi