Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 18 Februarie 2016

Hotararea nr. 40 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna februarie 2016
Hotararea nr. 41 - privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2015 a bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetului  creditelor interne si situatiilor financiare anuale pe anul 2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 42 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea contractarii de catre Municipiul Husi a unei finantari rambursabile interne in valoare de 3.635.700 lei pentru asigurarea implementarii Proiectului cu finantare externa nerambursabila “Regenerarea Municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane” – cod SMIS 12183
Hotararea nr. 43 - privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 44 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2016-2017 pentru «Program reparatii strazi 2016 – Municipiul Husi » - (Anexa)
Hotararea nr. 45 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2016-2017 pentru obiectivul de investitii «Modernizare strada Fundatura Viilor – Municipiul Husi » - (Anexa)
Hotararea nr. 46 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2016-2017 pentru obiectivul de investitii « Modernizare strada Schit – Municipiul Husi » - (Anexa)
Hotararea nr. 47 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2016-2017 pentru obiectivul de investitii « Modernizare strada Capitan Anastasiu – Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 48 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul II an scolar 2015-2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 49 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 495.850 lei reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Husi in cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 50 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 si estimat pentru anii 2017-2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 51 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimat pentru anii 2017-2019 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)