Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 18 Iunie 2020

Hotararea nr. 235 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iunie 2020
Hotararea nr. 236 - privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii ”Reabilitare Cladire Casa Moruzi (fosta Banca Albina) si înfiintare Centru Cultural Educational municipiul Husi” si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitare cladire- Casa Moruzi si Înfiintare centru cultural-educational”, în vederea depunerii cererii de finantare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/1/OS9.1 Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) (ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili ce vor depune spre evaluare si selectie fise de proiect la GAL HUSI- CI) - (Anexa)
Hotararea nr. 237 - privind aprobarea proiectului “Reabilitare cladire- Casa Moruzi si Înfiintare centru cultural-educational” si a valorii acestuia, în vederea depunerii cererii de finantare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 ”Axaprioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)(acest ghid se adreseaza beneficiarilor eligibili ce vor depune spre evaluare si selectie fise de proiect la GAL HUSI-CI, în cadrul apelului de fise de proiecte cu nr. POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1) - (Anexa)
Hotararea nr. 238 - privind aprobarea participarii UAT Municipiul Husi în calitate de lider la parteneriatul cu Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi în vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul “Reabilitare cladire- Casa Moruzi si Înfiintare centru cultural-educational” în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)(acest ghid se adreseaza beneficiarilor eligibili ce vor depune spre evaluare si selectie fise de proiect la GAL HUSI-CI, în cadrul apelului de fise de proiecte cu nr. POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1) - (Anexa)
Hotararea nr. 239 - privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii ”Reabilitare Dispensar Casa Ralea si înfiintarea unui Centru de recuperare medical pentru adulti si copii” si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si înfiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii”, în vederea depunerii cererii de finantare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/1/OS9.1 Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) (ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili ce vor depune spre evaluare si selectie fise de proiect la GAL HUSI- CI). - (Anexa)
Hotararea nr. 240 - privind aprobarea proiectului “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si înfiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii” si a valorii acestuia, în vederea depunerii cererii de finantare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 ”Axaprioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)(acest ghid se adreseaza beneficiarilor eligibili ce vor depune spre evaluare si selectie fise de proiect la GAL HUSI-CI, în cadrul apelului de fise de proiecte cu nr. POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1) - (Anexa)
Hotararea nr. 241 - privind aprobarea participarii UAT Municipiul Husi în calitate de lider la parteneriatul cu Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi în vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si înfiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii”, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC) (acest ghid se adreseaza beneficiarilor eligibili ce vor depune spre evaluare si selectie fise de proiect la GAL HUSI-CI, în cadrul apelului de fise de proiecte cu nr. POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1) - (Anexa)
Hotararea nr. 242 - privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii ” Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi”, în vederea depunerii cererii de finantare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/1/OS9.1 Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) (ghidul se adreseaza beneficiarilor eligibili ce vor depune spre evaluare si selectie fise de proiect la GAL HUSI- CI). - (Anexa)
Hotararea nr. 243 - privind aprobarea proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” si a valorii acestuia, în vederea depunerii cererii de finantare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 ”Axaprioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)(acest ghid se adreseaza beneficiarilor eligibili ce vor depune spre evaluare si selectie fise de proiect la GAL HUSI-CI, în cadrul apelului de fise de proiecte cu nr. POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1) - (Anexa)
Hotararea nr. 244 - privind aprobarea participarii UAT Municipiul Husi în calitate de lider la parteneriatul cu Asociatia Pentru Dezvoltare Comunitara “Econova în vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi”, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 ”Axaprioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)(acest ghid se adreseaza beneficiarilor eligibili ce vor depune spre evaluare si selectie fise de proiect la GAL HUSI-CI, în cadrul apelului de fise de proiecte cu nr. POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1) - (Anexa)
Hotararea nr. 245 - privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei minicipiului Husi”codul SMIS 117872 in vederea continuarii implementarii proiectului urmare realizarii Proiectului tehnic - (Anexa)
Hotararea nr. 246 - privind preluarea prin transfer, fara plata, a 2 (doua) autoturisme, respectiv VOLVO.S.80 si VW.Jetta