Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 18 Mai 2009

HOTARAREA Nr. 113 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna mai 2009
HOTARAREA Nr. 114 - privind trecerea din domeniul public al municipiului Husi in domeniul privat al municipiului Husi, a corpului de cladire nr.6 (Spalatorie si Morga), din cadrul Spitalului Municipal Husi "Dimitrie Castroian", in vederea demolarii
HOTARAREA Nr. 115 - privind aprobarea completarii inventarului bunurilor mobile si imobile apartinand domeniului privat al municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 116 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Constructie noua Piata Agroalimentara din municipiul Husi" -(Anexa)
HOTARAREA Nr. 117 - privind rectificarea bugetului local etapa mai 2009 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 118 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 119 - privind aprobarea contractarii imprumutului in suma de 12.000 mii lei destinat finantarii obiectivelor de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, judetul Vaslui, derulat in cadrul programului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50000 locuitori aprobat prin Legea nr.224/2007" si "Constructie noua Piata Agroalimentara din municipiul Husi"
HOTARAREA Nr. 120 - privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Husi si SC Tengelmann Real Estate International Romania SCS