Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 19 Martie 2009

HOTARIREA Nr. 50 -privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna martie 2009
HOTARIREA Nr. 51 -privind emiterea unui aviz de principiu in vederea realizarii Studiului de Prefezabilitate - Amenajarea si ameliorarea terenului in suprafata de 248400 mp, situat in extravilanul municipiului Husi, in punctul "Draslavat", tarlaua 42, parcela 3844 Fn, proprietate privata a municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 52 -privind emiterea unui aviz de principiu in vederea realizarii Studiului de Prefezabilitate - Amenajarea si ameliorarea terenului in suprafata de 940019,76 mp, situat in extravilanul municipiului Husi, in punctul "Poligon", tarlaua 39, parcela 3735 Ps, proprietate privata a municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 53 -privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport in comun, pe raza municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 54 -privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice necesare accesarii de fonduri europene prin Proiectul "Plan integrat de dezvoltare urbana a municipiului Husi"
HOTARIREA Nr. 55 -privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice necesare accesarii de fonduri din imprumutul acordat Guvernului Romaniei de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), in conformitate cu prevederile Acordului de imprumut nr. 4825 RO incheiat intre Romania si BIRD, prin Proiectul privind Incluziunea Sociala (PIS), Partea III - Programe de asistenta sociala - Programul pentru tinerii aflati in situatii de risc
HOTARIREA Nr. 56 -privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Amenajare trotuare din pavele de beton pe strazile: I.A.Anghelus, Scolii, General Teleman, Florilor, Bd.1 Mai, Meleti Istrate si Ion Voda cel Viteaz din municipiul Husi, judetul Vaslui"
HOTARIREA Nr. 57 -privind modificarea alin(3) al art.1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 44 din 27.02.2009 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Reabilitare Piata Agroalimentara din Municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 58 -privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 59 -privind alocarea de fonduri in anul 2009, din bugetul local, pentru serviciile sociale prestate de Fundatia Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, strada Arcu nr. 24
HOTARIREA Nr. 60 -privind alocarea de fonduri in anul 2009, din bugetul local, pentru serviciile sociale prestate de Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, strada Sarariei nr.34 - Centrul De Ingrijire la Domiciliu Husi
HOTARIREA Nr. 61 -privind alocarea de fonduri in anul 2009, din bugetul local, pentru serviciile sociale prestate de Asociatia Comunitara "Totul pentru Viata" cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.12
HOTARIREA Nr. 62 -privind alocarea de fonduri din anul 2009, din bugetul local, pentru serviciile sociale prestate de Asociatia Comunitara "Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello", cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr.144