Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 20 Decembrie 2012

HOTARAREA nr. 95 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna decembrie 2012
HOTARAREA nr. 96 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Comisia Locala de Ordine Publica a municipiului Husi
HOTARAREA nr. 97 - privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2013 - (Anexa)
HOTARAREA nr. 98 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Husi pentru perioada 2014-2020
HOTARAREA nr. 99 - rivind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI
HOTARAREA nr. 100 -privind aprobarea cuantumului tarifelor si preturilor utilizate de S.C. PARCURI VERZI SRL HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi, incepand cu data de 01.01.2013
HOTARAREA nr. 101 - privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar preluate de S.C. PARCURI VERZI SRL HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi din Municipiul Husi prin concesiune nr.11527 din 02.05.2011 - (Anexa)
HOTARAREA nr. 102 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, in zona Cartierului Dric, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Draghici Alexandru
HOTARAREA nr. 103 - privind aprobarea scutirii la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice si juridice din Municipiul Husi
HOTARAREA nr. 104 - privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului TATARU NELU
HOTARAREA nr. 105 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 10,44 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate,subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului ,subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din F.E.N, sume F.E.N. postaderare in cadrul platilor efectuate si prefinantari si venituri proprii buget local  (Anexa)