Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 20 Iulie 2011

HOTARAREA Nr. 153 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iulie 2011
HOTARAREA Nr. 154 - privind alocarea sumei de 5400 lei pentru intocmirea unui Studiu de Fezabilitate avand ca tema "Amenajare parcare strada Al.I.Cuza bloc H.1"
HOTARAREA Nr. 155 - privind aprobarea obiectivului de investitie "Semaforizare intersectie strada Al.I.Cuza - strada Florilor"
HOTARAREA Nr. 156 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetului creditelor interne si bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiate la data de 30.06.2011 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 157 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 366,4 mii lei - etapa iulie 2011 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 158 - privind aprobarea schimbului de imobile intre Municipiul Husi si SC "RECON" SA Husi
HOTARAREA Nr. 159 - privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Alexandru Giugaru nr.10, bl.11, sc.C,et.II, ap.40, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 160 - privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Schit nr.6, bl.H.4, sc.C, et.III, ap.42, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 161 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada 1 Decembrie nr.16, bl.12, sc.B, et.4, ap.2, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 162 - privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 603 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, strada General Dabija Neculai nr.10, (Cartier Recea, loturi nr.72 si nr.74), cu nr.cad.71982, judetul Vaslui, doamnei Cretescu Elena
HOTARAREA Nr. 163 - privind atribuirea cu titlu gratuit a doua loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnilor Paduraru Adrian si Popa Marian
HOTARAREA Nr. 164 - privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului la Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi si a caietului de obiective pentru intocmirea proiectului de management in vederea incheierii noului contract de management - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 165 - modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi