Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 20 Mai 2010

HOTARIREA Nr. 102- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna mai 2010
HOTARIREA Nr. 103- privind validarea mandatului de consilier local al domnului Genes Marius Catalin, membru PNL
HOTARIREA Nr. 104- privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.7 din 3.07.2008 privind alegerea Comisiilor de specialitate
HOTARIREA Nr. 105- privind alocarea sumei de 42000 lei pentru intocmirea documentatiilor cadastrale a strazilor din cadrul proiectului P.I.D.U.
HOTARIREA Nr. 106- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Reparatii curente imobil apartinand domeniului public - situat in strada 1 Decembrie nr. 9, municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 107- privind rectificarea bugetului local - etapa mai 2010 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 108- privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.82 din 30.03.2009 privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii terenului situat in municipiul Husi, str. Calea Basarabiei nr. 4,proprietatea municipiului Husi, aflat in domeniul privat al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 109- privind modificarea suprafetei concesionata de SC "CYP JUNIOR IMPEX" SRL conform contractului de concesiune nr.14219 din 14.06.2005
HOTARIREA Nr. 110- privind aprobarea vanzarii unor loturi de teren, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi, situate in Cartier Recea, pe care sunt construite locuinte
HOTARIREA Nr. 111- privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 12 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, in strada Schit nr.6, bl.H.4,sc.B,parter, ap.20, cu numar cadastral 71175, judetul Vaslui, catre doamna Prisecaru Ghena
HOTARIREA Nr. 112- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 19 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, zona Dric, nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 113- privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 96 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.107, judetul Vaslui, beneficiar SC Interonytrans SRL Husi, pentru realizarea a doua cai de acces
HOTARIREA Nr. 114- privind atribuirea cu titlu gratuit a doua loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnilor Caramici Nelu-Alin si Lupu Andrei
HOTARIREA Nr. 115- privind aprobarea vanzarii apartamentelor proprietate de stat si a imobilelor nationalizate care nu au fost revendicate de fostii proprietari, aflate in proprietatea Municipiului Husi, catre actualii chiriasi
HOTARIREA Nr. 116- privind aprobarea schimbului de imobile intre Municipiul Husi si S.C. Goscomloc S.A. Husi
HOTARIREA Nr. 117- privind aprobarea inchirierii spatiului in suprafata de 58,90 mp, situat in municipiul Husi, Bd.1 Mai, bl.25,sc.B,parter, judetul Vaslui, catre Partidul Democrat Liberal - Filiala Husi
HOTARIREA Nr. 118- privind aprobarea inchirierii spatiului in suprafata de 13,38 mp, situat in municipiul Husi, Bd.1 Mai, bl.25,sc.B,parter, judetul Vaslui, catre Cabinet Parlamentar Partidul Democrat Liberal
HOTARIREA Nr. 119- privind aprobarea darii in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 27,07 mp, situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.9, incinta Primariei municipiului Husi - Corp B, judetul Vaslui, catre Institutia Prefectului judetului Vaslui,in vederea infiintarii Oficiului Prefectural Husi
HOTARIREA Nr. 120- privind aprobarea darii in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 46,59 mp, situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.9, incinta Primariei municipiului Husi - Corp B, judetul Vaslui, catre Casa Judeteana de Pensii Vaslui, in vederea infiintarii Oficiului Local de Pensii Husi
HOTARIREA Nr. 121- privind aprobarea darii in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 14 mp, situat in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti, judetul Vaslui, catre E.ON Moldova
HOTARIREA Nr. 122- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea extinderii zonei de parcare pe un teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Calea Basarabiei nr.95.C, judetul Vaslui