Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 21 Aprilie 2008

HOTARIREA Nr.74 -privind acordarea avizului consultativ favorabil al Consiliului Local al municipiului Husi pentru numirea pe postul de director adjunct la Liceul Teoretic "Cuza-Voda" din municipiul Husi,judetul Vaslui , a doamnei prof.PLESU TATIANA.
HOTARIREA Nr.75 -privind rectificarea bugetului local conform HG nr.370 din 31.03.2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli de capital in unitatile de invatamant preuniversitar.
HOTARIREA Nr.76 -privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoanele juridice pe anul 2008.
HOTARIREA Nr.77 -privind aprobarea PUD - "Concesionare teren-Inchidere balcon", municipiul Husi, strada Schit nr.10, bl.H.2,sc.C,parter, judetul Vaslui, beneficiar Plop Valinas.
HOTARIREA Nr.78 -privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 5,70 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, pentru construirea unui balcon, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Schit nr.10,bl.H.2,sc.C,parter,judetul Vaslui, beneficiar Plop Valinas.
HOTARIREA Nr.79 -privind aprobarea PUD - "Consolidare si extindere cladire centrala termica existenta si transformare in laborator analize", municipiul Husi, strada I.A.Anghelus, intre blocurile IAS, judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.80 -privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 201,46 mp pentru laborator analize, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflata in proprietatea municipiului Husi, situate in intravilanul municipiului Husi, strada I.A.Anghelus, intre blocurile IAS, judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.81 -privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 24,48 mp pentru garaj , apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflata in proprietatea municipiului Husi, situata in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie, in spatele blocului 21, judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.82 -privind respingerea cererii de concesionare a unui teren in suprafata de 20,00 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, la intersectia str.M.Kogalniceanu cu Aleea M.Kogalniceanu.
HOTARIREA Nr.83 -privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.84 -privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.6250 din 10.03.2005, concesionar d-na dr.Chirila Mariana, pentru spatiul cabinet stomatologic nr.1, situat in incinta imobilului "Stomatologie", in suprafata totala de 42,13 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.21, judetul Vaslui .
HOTARIREA Nr.85 -privind aprobarea Acordului Colectiv si a Contractului Colectiv de Munca pentru functionarii publici, respectiv pentru personalul contractual din cadrul Primariei municipiului Husi si din cadrul unor servicii publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local Husi