Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 21 Decembrie 2023

HOTĂRÂREA NR.500 - privind rectificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 441 din 23.11.2023 privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.501 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.502 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei, pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire locuințe pentru tineri în Municipiul Huși”, în vederea implementarii proiectului, accesat in cadrul PNRR, Componenta10, Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.503 - privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului “Construire locuințe pentru tineri în Municipiul Huși”, urmare a realizarii documentatiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate, în vederea implementării proiectului, accesat în cadrul PNRR, Componenta10, Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10. – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.504 - privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 2609 din 31.01.2019, chiriaș C.M.I. dr. DONOSA RODICA -dr.Donosa Rodica, pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical, in suprafata de 62,19 mp, situat in incinta imobilului Dispensarului medical nr.1, din Husi, B-dul 1 mai, bl.25, parter, judetul Vaslui – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.505 - privind aprobarea tarifelor pentru capturare si îngrijire caini fără stăpan, din municipiul Huși și autovehicul transport câini fără stăpân, începand cu data de 01.01.2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.506 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Oprea Tudor-Mihaita, titular al contractului de inchiriere nr.9184 din 06.05.2020 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.507 - rivind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Munteanu Andreia, titulara a contractului de inchiriere nr.30976 din 21.11.2006 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.508 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Mazdrag Elena, titulara a contractului de inchiriere nr.31118 din 23.12.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.509 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Croitoru Ana Daniela, titulara a contractului de inchiriere nr.26650 din 01.11.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.510 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Cimbir Natalia, titulara a contractului de inchiriere nr.21881 din 30.08.2004 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.511 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Avram Daniel, titular al contractului de inchiriere nr. 21910 din 12.09.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.512 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Asimine Vlad, titular al contractului de inchiriere nr.31294 din 04.11.2015 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.513 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Condrea Ancuta Maria, titulara a contractului de inchiriere nr.20636 din 20.09.2021 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.514 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Tonigaru Alin Gabriel, titular al contractului de inchiriere nr.31054 din 23.12.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.515 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.516 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2024 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.517 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.518 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.519 - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2024 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.520 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.521 - privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Huși pentru orizontul de timp 2023-2030 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.522 - privind aprobarea realizarii proiectului „Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi –Scoala Europeana sustenabila pentru agricultura viitorului” si aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul mentionat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI – Politici pentru noua generație, Componenta 15 – Educație, Reforma 4 – Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 7 – Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.523 - privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.524 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului Centrală termică nr.9, situată în strada Lt.Octav Hagiu nr.3, aparținând domeniului privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Huși – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.525 - privind aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Huşi a imobilului teren în suprafață de 391 mp, situat pe str. Husi-Iasi, nr.9G, înscris în cartea funciara nr.71069 Huşi, respectiv a imobilului -teren in suprafata de 120 mp, situate pe str.Husi -Iasi, nr.9H, inscris in cartea funciara nr.71298
HOTĂRÂREA NR.526 - privind aprobarea vânzării apartamentului situat in municipiul Huşi, str. Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, parter, ap.2, aflat in proprietatea municipiului Husi, către Mocanu Neculai, actualul chirias