Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 22 Aprilie 2009

HOTARAREA Nr. 91 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna aprilie 2009
HOTARAREA Nr. 92 - privind rectificarea bugetului local etapa aprilie 2009 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 93 - privind completarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 70/31.10.2008 privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2009
HOTARAREA Nr. 94 - privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 95 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru alocarea sumei de 7920 lei din bugetul Consiliului Local al municipiului Husi pentru premiul aferent distinctiei "Diploma de excelenta" pentru domnul profesor Turculet Dumitru
HOTARAREA Nr. 96 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru alocarea sumei de 8300 lei din bugetul Consiliului Local al municipiului Husi pentru premiul aferent distinctiei "Diploma de excelenta" pentru domnul profesor Theodor Codreanu
HOTARAREA Nr. 97 - privind reorganizarea Casei de Cultura "Alexandru - Giugaru" Husi in institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 98 - privind reorganizarea Bibliotecii Municipale "Mihai Ralea" Husi in institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 99 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Salubrizare Husi
HOTARAREA Nr. 100 - privind aprobarea arendarii suprafetei de 240,99 ha pasune ce apartine domeniului privat al municipiului Husi, aflata in administrarea Consiliului Local al municipiului Husi, judetul Vaslui, Asociatiei crescatorilor de animale "Unirea" din Husi,judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 101 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii terenului situat in municipiul Husi, str. Zidari nr.9, proprietatea municipiului Husi, aflat in domeniul privat al municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 102 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 15 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada M.Istrati, incinta bl.S.4
HOTARAREA Nr. 103 - privind emiterea unui aviz nefavorabil in vederea vanzarii terenului in suprafata de 13,52 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Ion Alexandru Anghelus, in spatele blocului IAS.4, inchiriat conform contractului de inchiriere nr.1454/18.01.2007
HOTARAREA Nr. 104 - privind emiterea unui aviz nefavorabil in vederea vanzarii terenului in suprafata de 24,21 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Dr.N.Lupu, lot nr.13, concesionat conform contractului de concesiune nr.5185 din 1998
HOTARAREA Nr. 105 - privind emiterea unui aviz nefavorabil in vederea vanzarii terenului in suprafata de 24,21 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Dr.N.Lupu, lot nr.12, concesionat conform contractului de concesiune nr.5184 din 1998
HOTARAREA Nr. 106 - privind aprobarea inchirierii suprafetelor de teren aferente garajelor situate in intravilanul municipiului Husi, str.I.A.Anghelus, in spatele blocului IAS, apartinand domeniului privat al municipiului Husi; - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 107 - privind aprobarea listei tinerilor carora li se va atribui cu titlu gratuit cate un lot de teren, in Cartierul "Dric" pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008
HOTARAREA Nr. 108 - privind aprobarea vanzarii apartamentelor proprietatea municipiului Husi, situate in Husi strada Calea Basarabiei bl.G.3, sc.A, et.II, ap.9; strada Eroilor bl.15, sc.C, et.4, ap.20; strada Bd.1 Mai bl.20, sc.D, et.4, ap.12, catre actualii chiriasi
HOTARAREA Nr. 109 - privind aprobarea angajarii unui numar de 30 persoane in cadrul Programului de ocupare temporara a fortei de munca
HOTARAREA Nr. 110 - privind aprobarea inchiderii traficului rutier pe tronsonul de pe strada General Teleman, cuprins intre intersectia cu str.Crizantemelor si strada General Teleman nr.2 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 111 - privind aprobarea studiului de fezabilitate si a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, precum si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare, consolidare si modernizare corpuri de cladire A-V - Grup Scolar Agricol "Dimitrie Cantemir" din Municipiul Husi", pentru care se urmareste obtinerea unei finantari nerambursabile din fondurile alocate Axei prioritare 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua din Programul Operational Regional 2007-2013
HOTARAREA Nr. 112 - privind aprobarea depunerii spre finantare a proiectului "Reabilitare, consolidare si modernizare corpuri de cladire A-V - Grup Scolar Agricol "Dimitrie Cantemir" din Municipiul Husi" in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, precum si a cheltuielilor legate de acesta