Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 22 Decembrie 2021

Hotararea nr. 364 -  privind aprobarea bugetului proiectului si valorii acestuia pentru proiectul „Constructia unui centru multi-functional în ZUM 3 - Dric” Cod SMIS 138482, accesat în cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020, Axa prioritara 9 - Sprijinirea Regenerarii Economice si Sociale A Comunitatilor Defavorizate Din Mediul Urban Prioritatea de investitie 9.1 - Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC), Obiectiv specific 9.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate, apel de proiecte Componenta 1 - Apel: POR/722/9/1/1/Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate - (Anexa)
Hotararea nr. 365 -  privind aprobarea bugetului proiectului si valorii acestuia pentru proiectul “Reabilitare cladire- Casa Moruzi si infiintare centru cultural-educational” SMIS 142239, accesat in cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020, Axa prioritara 9 - Sprijinirea Regenerarii Economice si Sociale A Comunitatilor Defavorizate Din Mediul Urban Prioritatea de investitie 9.1 - Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC), Obiectiv specific 9.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate, apel de proiecte Componenta 1 - Apel: POR/722/9/1/1/Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate - (Anexa)
Hotararea nr. 366 -  pentru aprobarea bugetului proiectului –“Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii” SMIS142238 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1  - (Anexa)
Hotararea nr. 367 -  privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” - (Anexa)
Hotararea nr. 368 -  privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239” - (Anexa)
Hotararea nr. 369 -  privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” - (Anexa)
Hotararea nr. 370 -  privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 pentru obiectivul de investitii ”Program reparatii strazi 2020 - 2021” - (Anexa) (Anexa)
Hotararea nr. 371 -  privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2019 -2022 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 372 - privind rectificarea bugetului local  pe anul 2021 cu suma de 2.432,23 mii lei reprezentand sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe 2021 si sume F.E.N. postaderare - (Anexa)