Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 22 Mai 2008

HOTARIREA Nr.86 -privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna mai 2008.
HOTARIREA Nr.87 -privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al municipiului Husi al domnului prof. Costin Ioan.
HOTARIREA Nr.88 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi .
HOTARIREA Nr.89 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Husi.
HOTARIREA Nr.90 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii Urgenta Husi.
HOTARIREA Nr.91 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi .
HOTARIREA Nr.92 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Husi.
HOTARIREA Nr.93 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere Husi.
HOTARIREA Nr.94 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Cresei municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.95 -privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 30899 din 20.12.2004, concesionar d-nul dr.Vasilescu Ioan-Victor , pentru spatiul cabinet stomatologic nr.2, situat in incinta imobilului "Stomatologie", in suprafata totala de 35,97 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.21, judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.96 -privind atribuirea in folosinta gratuita Autoritatii de Sanatate Publica Vaslui a spatiului avand suprafata construita de 270 mp si suprafata utila de 230 mp, ce apartine domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada 1 Decembrie nr.36, in incinta Spitalului Municipal Husi, municipiul Husi,judetul Vaslui.