Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 23 Decembrie 2009

HOTARIREA Nr. 300 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna decembrie 2009
HOTARIREA Nr. 301 - privind rectificarea bugetului local etapa decembrie 2009 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 302 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 303 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 304 - privind aprobarea Acordului colectiv si Contractul colectiv de munca pentru functionarii publici si personalul contractual din Primaria municipiului Husi si din unele servicii publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local Husi
HOTARIREA Nr. 305 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Amplasare panou publicitar", extravilan toponimie "Statia meteo", drum european E 581, municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 306 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 3 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea amplasarii unui panou publicitar
HOTARIREA Nr. 307 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, in zona Cartierului Dric, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Mardare Cristinel
HOTARIREA Nr. 308 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 80 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Paul Barais, in spatele bazarului din strada Stefan cel Mare
HOTARIREA Nr. 309 - privind emiterea avizului de principiu in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 5 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, B-dul 1 Mai, bl.25, sc.A, parter, ap.3
HOTARIREA Nr. 310 - privind respingerea cererii SC "OLIZIA" NBC S.R.L. de cumparare a spatiului situat in Husi, Piata Victoriei, Hala Legume-Fructe