Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 23 Decembrie 2010

HOTARIREA Nr. 315- privind aprobarea achizitionarii unui buldoexcavator cu pneuri si imputernicirea persoanelor care sa semneze contractul de leasing
HOTARIREA Nr. 316- privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 317- privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul Etic al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
HOTARIREA Nr. 318- privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2011 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 319- privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Municipiul Husi si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 320- privind aprobarea preluarii serviciului de alimentare cu apa si canalizare impreuna cu infrastructura aferenta serviciului, apartinand Municipiului HUSI, de la S.C. GOSCOMLOC S.A. Husi
HOTARIREA Nr. 321- privind aprobarea predarii serviciului de alimentare cu apa si canalizare apartinand Municipiului HUSI, Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, in vederea semnarii contractului de delegare a serviciului cu operatorul Regional S.C. AQUAVAS VASLUI S.A.
HOTARIREA Nr. 322- privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al municipiului Husi -(Anexe)
HOTARIREA Nr. 323- privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al municipiului Husi in domeniul privat al municipiului Husi, in vederea desfiintarii acestora - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 324- privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 325- privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani catre Serviciul Public Local de Salubrizare a spatiului in suprafata de 90,18 mp, situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.18, bl.L.4, parter, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 326- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 3 ha in zona industriala a municipiului Husi, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 327- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 7 ha in zona industriala a municipiului Husi, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 328- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii spatiului in suprafata de 44,14 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, in Bd.1 Mai bl.25, sc.B, parter, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 329- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1215 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Husi-Voloseni nr.2, nr.cadastral provizoriu 774, CF nr.71758, judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 330- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare teren - construire service auto", municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.8.A, judetul Vaslui, beneficar SC GEROSTAR IMPEX SRL
HOTARIREA Nr. 331- privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 527 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.8.A, judetul Vaslui, beneficiar SC GEROSTAR IMPEX SRL
HOTARIREA Nr. 332- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 141 mp, situat in municipiul Husi, strada I.Al.Anghelus, langa parc Al.I.Cuza, nr.cadastral 71924,judetul Vaslui, pentru construirea unui spatiu comercial - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 333- privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 172 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti, adiacent nr.25, judetul Vaslui, beneficiar SC "VICTORIA UNIC" SRL
HOTARIREA Nr. 334- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnilor Grigoriu Costel si Bugeac Ciprian
HOTARIREA Nr. 335- privind atribuirea cu titlu gratuit a patru loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Masdrag Gina si domnilor Baciu Catalin, Ripanu Paul- Marian si Grigore Alexandru-Gabriel
HOTARIREA Nr. 336- privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2011 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 337- privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2011 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 338- privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2011 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 339- privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2011 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
HOTARIREA Nr. 340- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 341- privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2011 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 342- privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2011 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si in patrimoniul Casei de Cultura Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 343- privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2011 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 344- privind aprobarea tarifelor la utilaje si a tarifelor utilizate in vederea prestarii serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2011
HOTARIREA Nr. 345- privind aprobarea tarifelor utilizate in vederea prestarii serviciilor de amenajare, intretinere si infrumusetare spatii verzi incepand cu data de 01.01.2011
HOTARIREA Nr. 346- privind stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2011
HOTARIREA Nr. 347- privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 348- privind modificarea valorilor de inventar a bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 349- privind rectificarea bugetului local cu suma de - 338 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor - (Anexe)