Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 23 Februarie 2012

HOTARAREA Nr. 42- privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2012-2013 - Anexa
HOTARAREA Nr. 43- privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - Anexa
HOTARAREA Nr. 44- privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2011 a bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetului creditelor interne si bugetului fondurilor externe nerambursabile si situatiilor financiare anuale pe anul 2011 - Anexa
HOTARAREA Nr. 45- privind aprobarea efectuarii unor modernizari la Spatiul nr.1.A, situat in Husi, Piata Victoriei, Hala Agroalimentara, inchiriat de SC "PRODCARNE-COM" SRL Husi, conform Contractului de inchiriere nr.1747 din 23.01.2012
HOTARAREA Nr. 46- privind modificarea contractelor de inchiriere pentru spatiul cu destinatia de cabinet tehnicieni dentari, situat in Husi, strada 1 Decembrie nr.21, in incinta "Stomatologiei" - Anexa
HOTARAREA Nr. 47- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 30,55 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in corpul B al Primariei municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.13, pentru depozitarea materialelor necesare desfasurarii activitatii de cadastru, topografie si topogeodezie - Anexa
HOTARAREA Nr. 48- privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada Alexandru Giugaru nr.10, bl.11, sc.C, et.II, ap.40, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 49- privind modificarea anexei nr.3 a Hotararii Consiliului Local Husi nr.229 din 27.10.2011 privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
HOTARAREA Nr. 50- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi,zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnului Istrate Armen Vlad
HOTARAREA Nr. 51- privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 39/09.02.2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - Anexa