Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Articole recente

Vremea

Weather Icon

Hotarari 23 Iunie 2011

HOTARAREA Nr. 137- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare strada Calarasi din municipiul Husi" - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 138- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare strada Castroian din municipiul Husi" - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 139- privind rectificarea bugetului local etapa iunie 2011 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 140- privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 141- privind aprobarea bugetului Proiectului "ADMINnet - Catre o dezvoltare armonioasa a zonei de frontiera Romania-Republica Moldova" - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 142- privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 143- privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
HOTARAREA Nr. 144- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Bd.1 Mai nr.4, bl.25, sc.A, et.4, ap.18, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 145- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Stefan cel Mare nr.20, bl.32, sc.A, et.1, ap.6, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 146- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada 1 Decembrie bl.12, sc.B, et.4, ap.2, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 147- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 36,94 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Meleti Istrati, langa Centrala Termica (bloc 24)
HOTARAREA Nr. 148- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, strada Ieremia Movila nr.8, (Cartier Dric.1, lot nr.109), judetul Vaslui, doamnei Trisca Florentina
HOTARAREA Nr. 149- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 5000 mp, situat in municipiul Husi, zona Dric, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 150- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnului Cozma Costel si doamnei Popa Paraschiva
HOTARAREA Nr. 151- privind aprobarea functionarii Gradinitei cu program prelungit nr.2 Husi ca structura a Gradinitei cu program prelungit nr.1 Husi, incepand cu anul scolar 2011-2012
HOTARAREA Nr. 152- privind accesul, circulatia si alte activitati ce se pot desfasura in zona de frontiera