Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 23 Martie 2023

HOTĂRÂREA NR.96 - privind infiintarea Comisiei de Circulatie si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de Circulatie a municipiului Husi, judetul Vaslui, precum si a componentei acesteia - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.97 - cu privire la modificarea Hotararii nr. 398 din 24.11.2022 privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.98 - privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI si aprobarea contractului de mandat al acestuia - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.99 - privind acordarea unui mandat special domnului Balan Vasile, in calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru alegerea administratorului si a auditorului financiar - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.100 - privind modificarea Organigramei si a Statului de funcții al unității de învățământ Creșa municipiului Huși - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.101 - privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR, RESPECTIV DIRECTOR MEDICAL ȘI DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL din cadrul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 102 - privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL aflate in raza teritoriala a UAT Municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 103 -privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.104 - privind aprobarea infiintarii unor strazi si atribuirea de denumiri acestora - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.105 - privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL, situate în Șoseaua Huși-Stănilești si Soseaua Husi-Iasi, persoanelor aflate pe listele privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor depuse în vederea obținerii de locuințe din fondul ANL , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.106 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str.1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, et.2, ap.31, către actualul chiriaș, dna Boznea Otilia
HOTĂRÂREA NR.107 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului- apartament, aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat pe str.Calea Basarabiei, nr.87, bl.G2, sc.A, et.4, ap.18, către actualul chiriaș, dna Noia Ioana Georgiana
HOTĂRÂREA NR.108 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului- apartament aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat pe B-dul 1 Mai, bl.30, sc.A, parter, ap.2, către actualul chiriaș, dna Carabineru Olga
HOTĂRÂREA NR.109 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului -apartament aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat pe str. Calea Basarabiei, nr.90, bl.B2, sc.B, et.1, ap.14, către actualul chiriaș, dnul Eracle Cosmin- Constantin
HOTĂRÂREA NR.110 - privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr. 23024 din 19.11.2018, al apartamentului situat în municipiul Huşi, Șoseaua Huși-Stanilesti, nr.9B, bl.ANL.3, sc.B, et.1, ap.6, de pe numele Condur Julien pe numele Boboc Liliana
HOTĂRÂREA NR.111 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 77935 în 2 loturi distincte, teren situat in Cartier Dric 2
HOTĂRÂREA NR.112 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80060 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.113 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 7 loturi de teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, aflate in proprietatea Municipiului Husi, situate in Cartier Dric, strazile George Emil Palade, Gheorghe Melinte, V.I.Popa si Ioan G.Vantu - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 114 - privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local al municipiului Husi pentru anul 2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.115 - privind alocarea de fonduri in anul 2023, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia „Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello” cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
HOTĂRÂREA NR.116 - privind alocarea de fonduri in anul 2023, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4
HOTĂRÂREA NR.117 - privind alocarea de fonduri in anul 2023, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 25
HOTĂRÂREA NR.118 - privind alocarea de fonduri in anul 2023, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi prin Asezamantul Social Sf. Mucenita Chiriachi Husi –Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice - str. M. Kogalniceanu nr.19
HOTĂRÂREA NR.119 - privind alocarea de fonduri in anul 2023, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Fundatia “Star of Hope” Romania, prin serviciul social Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate, cu sediul in Husi, str. Corni nr.79
HOTĂRÂREA NR.120 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Fundatia “Star of Hope” Romania ,prin serviciul social Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate, cu sediul in Husi, str. Corni nr.79 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.121 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi, prin Asezamantul Social „Sf. Mucenita Chiriachi Husi” - Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogalniceanu nr.19 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.122 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 25 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.123 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.124 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.125 - privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.126 - privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pentru anul 2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.127 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Doctor inginer Ioan Neamtu, nr. 8, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Topciu Alice-Simona precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.128 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Tudor Arghezi nr. 3, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Paunet Sabina precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.129 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Doctor inginer Ioan Neamtu, nr. 6, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, domnului Topciu Andrei-Cosmin precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.130 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Ioan G. Vantu, nr. 29, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, domnului Dumitrescu Iulian - Vlad precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.131 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman, nr. 9, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, domnului Bordea Ticu-Vlad precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.132 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman, nr. 7, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, domnului Bordea Razvan-Timofte precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.133 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Doctor inginer Ioan Neamtu, nr. 20, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Vasilache Alexandra-Elena precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.134 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Doctor inginer Ioan Neamtu, nr. 22, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, domnului Musteata Cosmin-Marian precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.135 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Tudor Arghezi nr. 17, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, domnului Cosug George-Florin precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.136 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr. 40, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, domnului Dicu George-Alexandru precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.137 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Alecu Beldiman, nr. 45, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Focea Madalina-Miruna precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.138 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Nicolae Malaxa nr. 34, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Carabineru Maria-Emilia precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.139 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman, nr. 43, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, domnului Șărban Costică-Florin precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.140 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Nicolae Malaxa nr. 9, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Cleminte Raluca-Cerasela precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.141 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Nicolae Malaxa nr. 26, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, domnului Neculai Andrei precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.142 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Doctor Corneliu Adamesteanu,nr. 6, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Pandichi Mihaela-Alice precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.143 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Doctor Corneliu Adamesteanu, nr. 12, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Frentescu Madalina precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.144 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Mihail Sadoveanu nr. 22, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Munteanu Diana-Roxana precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.145 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Mihail Sadoveanu nr. 24, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Chiriac Oana-Cristina precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.146 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Doctor Corneliu Adamesteanu, nr. 38, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Cires Cornelia-Elena precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.147 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Nicolae Malaxa nr. 28, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Tofan Cristina-Mihaela precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.148 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman, nr. 5, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, domnului Lorentz Laurentiu-Gabriel precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.149 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Doctor Corneliu Adamesteanu nr. 2, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Paduraru Roxana-Maria, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.150 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul “Proiect Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” finantat de MDLPA prin PNRR - Componenta 10 - Fond Local - COD C10-12-195 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.151 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2025 pentru obiectivul “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.152 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi“ accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul Renovarii - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.153 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1755 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi“, accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 ,Componenta 5 – Valul Renovarii, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice,Operatiunea B2;Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice si Administratiei. - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.154 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1572 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi”accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul Renovarii - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.155 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 – 2026 pentru obiectivul Proiect C5-B2.1.a-1580 intitulat „Renovare energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi” accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Componenta 5 -Valul Renovării, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.156 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui”. - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.157 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 158 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 – 2026 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi”- Program National “Anghel Saligny” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.159 - privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 84 din 02.02.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3925,39 mii lei inregistrat la 31.12.2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2023
HOTĂRÂREA NR.160 - privind rectificarea bugetului local -etapa martie 2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.161 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa martie 2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.162 - Privind aprobarea achizitionarii unui numar de 172 buc. containere metalice a 1.1 mc si 500 buc. pubele 120 l, material plastic, in vederea asigurarii unei colectari mai eficiente a deseurilor municipale generate de locuitorii si agentii economici rezidenti ai municipiului Husi
HOTĂRÂREA NR.163 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte depuse in cadrul Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor non-profit de interes local-domeniul sport pentru anul 2023, precum si a Ghidului Solicitantului pentru domeniul sport - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.164 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi
HOTĂRÂREA NR.165 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Huși în Comisia de concurs și în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director-director medical și director financiar-contabil, la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huși