Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 23 Noiembrie 2023

HOTĂRÂREA NR.433 - privind respingerea plângerii prealabile nr.31590/24.10.2023 formulată de catre CASA FUNERARA LUCA S.R.L., avand ca obiect revocarea Hotarararii Consiliului Local nr.189/27.04.2023
HOTĂRÂREA NR.434 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Huși în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi Oraşul Negreşti - judeţul Vaslui (APC VASLUI) – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.435 - pentru modificarea H.C.L. nr.283 din 28.07.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Huşi în Consiliul de Administraţie al Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, modificata prin H.C.L. nr.318 din 27.09.2023
HOTĂRÂREA NR.436 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.423 din 23.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.4 din 25.01.2021 si prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.302 din 25.08.2022
HOTĂRÂREA NR.437 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Huși nr. 225/17.06.2022 privind înființarea „Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși, modificata prin Hotărârea Consiliului Local Huși nr. 281/28.07.2022 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.225 din 17.06.2022 privind înființarea „Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.438 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.231 din 28.06.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii locuintelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996
HOTĂRÂREA NR.439 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.164 din 23.03.2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi
HOTĂRÂREA NR.440 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.285 din 28.07.2022 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a municipiului Husi si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia
HOTĂRÂREA NR.441 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.442 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.443 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.444 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.445 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Clubului Sportiv Municipal Husana Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.446 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80034 în 3 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.447 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 74078 în 4 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat pe str.Barbu Lautaru
HOTĂRÂREA NR.448 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 78060 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Recea, str.General Dabija Neculai, nr.28
HOTĂRÂREA NR.449 - privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.450 - privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 292 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situata in Cartier Dric 2, strada Ciprian Porumbescu, nr.31
HOTĂRÂREA NR.451 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 12952 din 20.05.2010, a terenului in suprafata de 1.853 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, str. A.I.Cuza, nr.3
HOTĂRÂREA NR.452 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 34198 din 16.12.2011, a terenului in suprafata de 24 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, str. Sf.Gheorghe, nr.2M
HOTĂRÂREA NR.453 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparținând domeniului privat al municipiului Huși, pe care sunt amplasate un numar de 6 construcții provizorii cu destinația de garaj sau magazie – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.454 - pentru îndreptarea erorilor materiale din Hotărârea Consiliului Local al munipiului Huși nr. 406 din 26.10.2023 privind aprobarea vanzarii unei locuinte de tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin HotarareaConsiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Irimia Andreea -Catalina, titulara contractului de inchiriere nr.21134 din 04.08.2014
HOTĂRÂREA NR.455 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Buda Gelu, titular al contractului de inchiriere nr. 26182 din 21.10.2021 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.456 - privind probarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Chiriac Adrian, titular al contractului de inchiriere nr. 26675 din 01.11.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.457 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Bita Adrian Cristi, titular al contractului de inchiriere nr. 21922 din 12.09.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.458 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Iacob Constantin, titular al contractului de inchiriere nr. 26627 din 01.11.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.459 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Romaneanu Jenica, titular al contractului de inchiriere nr. 26680 din 01.11.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.460 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Pintilie George Florin, titular al contractului de inchiriere nr. 31080 din 23.12.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.461 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Calfa Corneliu, titular al contractului de inchiriere nr. 21755 din 17.12.2018 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.462 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Pogingeanu Mihaela, titular al contractului de inchiriere nr. 31245 din 23.12.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.463 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Nechifor Corina, titulara contractului de inchiriere nr. 26653 din 01.11.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.464 - privind aprobarea vânzării garsonierei aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. 1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.59, către domnul Gramada Florin, actualul chirias
HOTĂRÂREA NR.465 - privind aprobarea vânzării garsonierei aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. 1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.58, către actualul chiriaș, domnul Gramada Alexandru
HOTĂRÂREA NR.466 - privind aprobarea vânzării garsonierei situata în municipiul Huşi, str. 1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.2, ap.31, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Boznea Otilia, actualul chiriaş
HOTĂRÂREA NR.467 - privind alocarea sumei de 273.601,23 lei cu TVA, necesara pentru reabilitarea instalatiei termice din cladirea centralei termice din cadrul Scolii Gimnaziale “Mihail Sadoveanu” Husi
HOTĂRÂREA NR.468 - privind alocarea sumei de 12.000 lei fara TVA, necesara pentru realizarea documentatiei de Autorizare Securitate la Incendiu pentru proiectul “Reabilitare, modernizare si dotare cinematograf Dacia” din municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTĂRÂREA NR.469 - privind aprobarea modificarii HCL nr.323 din 27.09.2023, privind aprobarea actualizării bugetului proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirii Grădinița cu program prelungit nr.10, Huși” urmare a realizării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, în vederea implementării proiectului accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.470 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.319/27.09.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferentă corp C3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.471 - privind aprobarea bugetului proiectului “Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferentă corp C3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”, în vederea implementării proiectului, accesat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.472 - privind acordarea unui mandat special domnului Balan Vasile, in calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.296/2023
HOTĂRÂREA NR.473 - privind acordarea unui mandat special domnului Focia Alexandru, in calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.296/2023
HOTĂRÂREA NR.474 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul de investitii «Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui›› – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.475 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, Județul Vaslui” – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.476 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul de investitii <> – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.477 - privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.478 - privind rectificarea bugetului local -etapa noiembrie 2023 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.479 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa noiembrie 2023 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.480 - pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in municipiul Husi, judetul Vaslui” – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.481 - privind aprobarea proiectului cu titlul ”Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in municipiul Husi, judetul Vaslui” si a valorii acestuia, precum si aprobarea depunerii cererii de finantare pentru accesarea finantarii proiectului mentionat in cadrul Programului-cheie Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.482 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.393/26.10.2023 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparţine Şcolii Gimnaziale Ion Creangă Huşi” urmare a realizării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, în vederea implementării proiectului accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării
HOTĂRÂREA NR.483 - privind aprobarea actualizării bugetului proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Creşa municipală Huşi” urmare a actualizării devizului general din cadrul Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), în vederea implementării proiectului, accesat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.484 - privind aprobarea Planului de Acţiuni pentru Energia Durabilă şi Schimbări Climatice a Municipiului Huşi pentru orizontul de timp 2023-2030, denumit PAEDSC, întocmit la data de 20.09.2023 – (Anexa)